Nieuwsflits

Identiteit

Beth Shamar: huis van bescherming en omarming
Beth Shamar wil professionele, persoonlijke en warme zorg bieden aan ouderen die daar behoefte aan hebben. De naam Beth Shamar drukt dit uit. Het Hebreeuwse woord Beth betekent huis van. Het andere Hebreeuwse woord (Shamar) staat voor omarming, bescherming. Beth Shamar betekent dus 'huis van bescherming en omarming'.

Onze identiteit
'Beth Shamar is een algemeen christelijke organisatie. Wij laten ons leiden door datgene wat in de bijbel geschreven staat. De sfeer en de onderlinge omgang hebben daardoor een algemeen christelijk karakter'.

Onze overtuiging is dat ouderen kiezen voor Beth Shamar omdat zij het fijn vinden om in een algemeen christelijke omgeving zorg en begeleiding te ontvangen. In ons dagverzorgingscentrum zijn zij verzekerd van warme, veilige verzorging en begeleiding. Dit stemmen wij altijd af op de persoonlijke situatie van de deelnemers. Wij beschikken over professionele, gediplomeerde medewerkers die betrokken zijn bij het leven van onze deelnemers.

Share |