Voor wie?

Beth Shamar respecteert de behoefte van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Op het moment dat ouderen behoefte hebben aan hulp, kunnen zij echter op onze steun rekenen. Ouderen kunnen één of meerdere dagen per week door ons verzorgd en begeleid worden. Daarnaast genieten onze deelnemers van een prachtige en authentieke omgeving.

Wanneer kiezen ouderen voor dagverzorging bij Beth Shamar?

Ter ontlasting van familieleden en andere mantelzorgers (respijtzorg).
Er is sprake van een verminderde zelfredzaamheid ten gevolge van dementie, maar de oudere wil wel zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Zij hebben een indicatie gekregen voor opname in een verpleeghuis, maar willen daar niet naar toe.
Thuiszorg is wel goed geregeld, maar zij willen er ook wel eens uit (participatie).
Zij staan op de wachtlijst voor een verpleeghuis (overbruggingszorg).
De overgang van het ziekenhuis naar thuis is te groot.Beth Shamar heeft een thuiszorgondersteunende functie. Familieleden en andere mantelzorgers worden ontlast wanneer de deelnemer bij ons is. U krijgt even ademruimte zodat u de zorg voor bijvoorbeeld uw familielid langer kunt volhouden. Op deze manier kan opname in een verpleeghuis langdurig worden uitgesteld.

Share |