Alzheimer Dagcentrum 'Beth Shamar' wenst u prettige feestdagen en een goed en voorspoedig 2016

Wij kijken terug op een heel druk maar ook een mooi en bijzonder jaar waarin wij al onze cliënten mochten voorzien van persoonlijke zorg en warme aandacht.

In 2016 continueren wij onze kleinschalige zorg & begeleiding aan mensen met dementie.
Beth Shamar laat zich ook in 2016 niet leiden door landelijk beleid maar door datgene wat onze Cliënten willen en nodig hebben, daarom blijven we op precies dezelfde wijze warme, veilige en kleinschalige zorg & begeleiding bieden aan al onze dementerende Cliënten.

Bedankt voor uw vertrouwen in Beth Shamar
Wij waarderen uw vertrouwen in Beth Shamar. Het is heel fijn om te merken dat niet alleen onze cliënten, maar ook alle relaties, verwijzers, mantelzorgers en overige hulpverleners zien dat onze aanpak werkt. Persoonlijke, warme zorg in kleinschalige groepen zijn bij ons niet slechts fraaie begrippen, maar de realiteit van elke dag. Daarom kijkt Beth Shamar 2016 met vertrouwen tegemoet.

Jan & Elizabeth Moggré,
Alle Medewerkers en Vrijwilligers van Beth Shamar


Over Beth Shamar

Beth Shamar is een algemeen christelijk centrum voor dagverzorging, dagbesteding en individuele begeleiding van ouderen.
Kenmerkend aan Beth Shamar is de kleinschalige, professionele, persoonlijke en warme zorg in een natuurlijke en groene omgeving.

Adresgegevens

Beth Shamar, Alzheimer Dagcentrum
Post- en bezoekadres
Grothelaan 1a
3737 RK Groenekan
T 0346 – 211 755
M 06 38 92 22 86
info@bethshamar.nl

Ga naar www.bethshamar.nl
Alle rechten voorbehouden. Copyright 2015 - 2016 Beth Shamar, Alzheimer Dagcentrum.
U ontvangt deze e-mail als relatie van Jan Moggré.
Wilt u onze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.